5.1. Усе прыметнікі маюць адзіны канчатак: -a: **bonaдобры, добрая, добрае.

5.2. Множны лік назоўнікаў і прыметнікаў утвараецца пры дапамозе дадатковага канчатка -j*: *bona amikoдобры сябар, bonaj amikojдобрыя сябры.

5.3. Ступені параўнання прыметнікаў утвараюцца даволі проста: вышэйшая ступень, напрыклад, пры дапамозе слоў pli… ****ol… **— больш…. чым… ці **malpli**ol*… **— *менш… чым… Nikolao estas pli bela ol Viktoro. — Мікалай прыгажэйшы за Віктара (чым Віктар). Tiu ĉi libro estas pli interesa. — Гэтая кніга цікавейшая.

5.4.* Найвышэйшая ступень утвараецца пры дапамозе слоў *la plej… el… **—* *найбольш (самы)… з…* ці ***la malplej… **el***— *найменш (самы не-)… з… Minsk estas la plej bela urbo de Belarusio. — Мінскнайпрыгажэйшы горад Беларусі. Vi estas la malplej interesa el ĉiuj miaj amikoj. — Ты самы нецікавы з усіх маіх сяброў.