Словаўтварэнне ў эсперанта характарызуецца акрэсленасцю правілаў і адсутнасцю выключэнняў.

Новыя словы ўтвараюцца пры дапамозе: а) канчаткаў: praktikoпрактыка, praktikaпрактычны, praktikeпрактычна, praktikiпрактыкаваць; б) прыставак: avoдзед, praavoпрадзед; в) суфіксаў: instruiнавучаць, instruistoнастаўнік; г) простага словаскладання: kulturoкультура, palacoпалац, kulturpalacoпалац культуры.